14.9.2019 Orlovská bota

14.9.2019 Orlovská bota - 2 ročník

Judo club Orlová ve spolupráci s DKM Orlová a cukrárnou Fuchsie uspořádal druhý ročník pochodu do staré části Orlové 1. Pochod do minulosti a krásných vzpomínek.
Díky vydatné pomoci pánů Tomáše Kuči a Lumíra Firli, byla atmosféra příjemná. Velké díky patří také paní Barboře Herdové.
Na této akci nás navštívil i starosta města Orlová, Miroslav Chlubna, a asistoval u losování hlavní ceny, krásného, a věřím že moc dobrého dortu.

Na příští ročník už připravujeme překvapení, a něco zajímavého. Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na další ročník