Poděkování

Nově musíme vyjádřit velké poděkování ostravské firmě Lift Components s.r.o., jmenovitě panu Ing. Jiřímu Kotasovi jako jednateli firmy, za ochotu sponzorovat náš Judo club Orlová. Byla podepsána sponzoringová smlouva, která nám pomůže ve zvýšení kvality  materiálového zabezpečení a vybavení našeho clubu. Na oplátku bude club propagovat a vytvářet reklamu pro zviditelnění sponzoringové firmy.

Ještě jednou děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna.